Trang chủ > Chương Trình Đào Tạo > Tiếng Trung Tổng Hợp

TIẾNG TRUNG TỔNG HỢP

  • Đối tượng: Chưa học qua tiếng Trung ( là học sinh, sinh viên và người chưa có mục đích công việc hoặc hướng dẫn viên).
  • Chương trình đào tạo: Đào tạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết) theo tiêu chuẩn Quốc tế.
  • Cơ bản 1: Dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung. Học xong lớp này bạn có đạt được HSK cấp 3
  • Cơ bản 2: Dành cho các bạn học viên đã tham gia đào tạo chương trình đào tạo cơ bản 1 tại trung tâm. Sau khóa học học viên đạt được HSK cấp 4.
  • Cơ bản 3: Dành cho các bạn học viên đã tham gia đào tạo chương trình đào tạo cơ bản 2 tại trung tâm. Sau khóa học học viên đạt được HSK cấp 5.
  • Cơ bản 4: Dành cho các bạn học viên đã tham gia đào tạo chương trình đào tạo cơ bản 1 tại trung tâm. Sau khóa học học viên đạt được HSK cấp 5
  • Chứng nhận: sau khóa học nếu đạt tiêu chuẩn thì sẽ cấp chứng nhận của trung tâm, đồng thời bạn muốn chứng minh năng lực Quốc tế thì sẽ tham gia các kỳ thi định kỳ hằng năm mà trường ĐHSP Huế tổ chức (trung tâm sẽ hỗ trợ làm thủ tục và đăng ký dự thi cho các bạn học viên)