Tiếng Trung Thiếu Nhi

Tiếng Trung thiếu nhi

Đối tượng học:

  • Các bé từ 5 đến 9 tuổi.

Nội dung học:

  • Khóa học gồm 04 khóa: Tiếng Trung thiếu nhi
  • Thời lượng học: 2 buổi/ tuần.
  • Các bé được học thông qua các hoạt động tập thể. Học theo phương pháp tiếp nhận tự nhiên: Nghe – mô phỏng, lặp lại – giao tiếp/ diễn đạt.
  • Nội dung xoay quanh các chủ đề sinh hoạt hằng ngày của các bé như: Chào hỏi, đếm số, giới thiệu các thành viên trong gia đình, bộ phận cơ thể, màu sắc, thời gian, phương hướng, sở thích, phương tiện giao thông v.v…

Kết quả đạt được:

  • Giúp các bé làm quen và yêu thích tiếng Trung, tạo nền tảng tốt sau này.
  • Sử dụng được (chủ yếu là nghe nói, sau đó là đọc viết) các nội dung đã học.