Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi | Diêu Bối Na | 时间都去哪儿了- 姚贝娜

Thời gian giống như cơn gió, đã lướt qua sẽ không thể quay trở lại, chúng ta càng trưởng thành, ba mẹ lại càng già đi, đến một ngày họ không còn ở bên ta, mà ta vẫn chưa kịp báo đáp tình yêu và hi sinh của họ, đến lúc đó ta mới mong thời gian quay trở lại một lần nữa,…

时间都去哪儿了
Shíjiān dōu qù nǎr le
Where has the time gone?
还没好好感受年轻就老了
Hái méi hǎohāo gǎnshòu niánqīng jiù lǎole
I haven’t yet enjoyed youth and I’m already old
生儿养女一辈子
Shēng ér yǎngnǚ yībèizi
Raising sons and daughters for a lifetime
满脑子都是孩子哭了笑了
Mǎn nǎozi dōu shì háizi kūle xiàole
My mind is full of children crying and laughing
时间都去哪儿了
Shíjiān dōu qù nǎr le
Where has the time gone?
还没好好看看你眼睛就花了
Hái méi hǎohǎo kàn kàn nǐ yǎnjīng jiù huāle
I still haven’t taken care of you properly, and my eyes are already failing
柴米油盐半辈子
Cháimǐyóuyán bànbèizi
Daily necessities for a lifetime
转眼就只剩下满脸的皱纹了
Zhuǎnyǎn jiù zhǐ shèng xià mǎn liǎn de zhòuwénle
In the blink of an eye, all that’s left is a face full of wrinkles

nhipcauhanngu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *