LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 1.2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 1.2021
– 𝐂𝐁𝟏-𝐊𝟐𝟗𝟖 : suất 𝟭𝟳𝗵𝟯𝟬-𝟭𝟵𝗵 𝟯-𝟱-𝟳 (dành cho người mới bắt đầu học gồm 4 kỹ năng nghe,nói,đọc,viết)
* Dự kiến khai giảng : 9/1/2021
– 𝐂𝐁𝟏-𝐊𝟐𝟗𝟗 : suất 𝟴𝗵𝟬𝟬-𝟵𝗵𝟯𝟬 𝟯-𝟱-𝟳 (dành cho người mới bắt đầu học gồm 4 kỹ năng nghe,nói,đọc,viết)
*Dự kiến khai giảng : 16/1/2021
– 𝐂𝐁𝟐-𝐊𝟏𝟎𝟒: suất 𝟭𝟰𝗵𝟬𝟬-𝟭𝟱𝗵𝟯𝟬 𝟮-𝟰-𝟲 ( dành cho người đã học qua cơ bản 1 gồm 4 kỹ năng nghe ,nói, đọc,viết)
* ngày khai giảng : 6/1/2021
– 𝐆𝐓𝐂𝐓𝟏-𝐊𝟏𝟖𝟑 : suất 𝟭𝟱𝗵𝟬𝟬-𝟭𝟲𝗵𝟯𝟬 𝟮-𝟰-𝟲 ( dành cho người mới bắt đầu học gồm 2 kỹ năng nghe và nói)
*Dự kiến khai giảng : 11/1/2021
– 𝐆𝐓𝐂𝐓𝟏-𝐊𝟏𝟖𝟒 : suất 𝟭𝟴𝗵𝟬𝟬-𝟭𝟵𝗵𝟯𝟬 𝟯-𝟱-𝟳 ( dành cho người mới bắt đầu học gồm 2 kỹ năng nghe và nói)
*Dự kiến khai giảng : 12/1/2021
– 𝗖𝗕𝟭-𝗞𝟮𝟵𝟳 : suất 𝟳𝗵𝟰𝟱-𝟵𝗵𝟭𝟱 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟳&𝗖𝗡 (dành cho những người mới bắt đầu học gồm 4 kỹ năng nghe nói đọc viết)
*Dự kiến khai giảng: 09/01/2021
HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI NÂNG CAO KỸ NĂNG HOA NGỮ CỦA BẠN
—————————————————————–
————————————–
𝑴𝒐̣𝒊 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒙𝒊𝒏 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂:
📷Trung tâm Hoa văn nhịp cầu Hán ngữ
Địa chỉ: 596/2 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3614 954 – Hotline: 0919 119 310

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *