Học tiếng trung qua bài hát: Dám hỏi đường tại nơi nào – Nhạc Phim Tây Du Ký

Học tiếng trung qua bài hát: Dám hỏi đường tại nơi nào 敢问路在何方 – Nhạc Phim Tây Du Ký

Lời bài hát Nhạc Phim Tây Du ký:  Phiên âm và tiếng Trung

你 挑 着 担 我 牵 着 马
nǐ tiǎo zhe dān wǒ qiān zhe mǎ

迎 来 日 出 送 走 晚 霞
yíng lái rì chū sòng zǒu wǎn xiá

踏 平 坎 坷 成 大 道
tà píng kǎn kě chéng dà dào

斗 罢 艰 险 又 出 发
dòu bà jiān xiǎn yòu chū fā

又 出 发
yòu chū fā

啦……

la

一 番 番 春 秋 冬 夏

yī fān fān chūn qiū dōng xià

一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī cháng cháng suān tián kǔ là

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià

啦……
la

一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià

一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī cháng cháng suān tián kǔ là

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià

(Music)

你 挑 着 担 我 牵 着 马
nǐ tiǎo a dān wǒ qiān zhe mǎ

翻 山 涉 水 两 肩 霜 花
fān shān shè shuǐ liǎng jiān shuāng huā

风 雨 雷 电 任 叱 咤
fēng yǔ léi diàn rèn chì zhà

一 路 豪 歌 向 天 涯
yī lù háo gē xiàng tiān yá

向 天 涯
xiàng tiān yá

啦……
la

一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià

一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī cháng cháng suān tián kǔ là

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià

敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng

路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià

噢 沙 里 瓦,
òu shā lǐ wǎ

噢…… 嗬!……
òu ………….

是 谁 送 你 来 到 我 身 边,
shì shéi sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān

是 那 圆 圆 的 明 月, 明 月,
shì nà yuán yuán de míng yuè míng yuè

是 那 潺 潺 的 山 泉。
shì nà chán chán de shān quán

我 像 那 戴 着 露 珠 的 花 瓣,
wǒ xiàng nà dài a lù zhū de huā bàn

甜 甜 地 把 你 依 恋。
tián tián dì bǎ nǐ yī liàn

噢…… 沙 里 瓦,
òu shā lǐ wǎ

噢…… 嗬!……
òu

是 谁 送 你 来 到 我 身 边,
shì shéi sòng nǐ lái dào wǒ shēn biān

是 那 璀 璨 的 星 光, 星 光,
shì nà cuǐ càn de xīng guāng xīng guāng

是 那 明 媚 的 蓝 天。
shì nà míng mèi de lán tiān

我 愿 用 那 充 满 着 纯 情 的 心
wǒ yuàn yòng nà chōng mǎn a chún qíng de xīn

愿,
yuàn

深 深 地 把 你 爱 恋。
shēn shēn dì bǎ nǐ ài liàn

噢…… 沙 里 瓦……
òu shā lǐ wǎ

Phiên bản tiếng Việt – Hài : Dám hỏi đường tại nơi nào 敢问路在何方 – Nhạc Phim Tây Du Ký

Lời bài hát tiếng Việt Dám hỏi đường tại nơi nào – Tây Du ký  phiên bản 1

Đây hành lý anh mang
Tôi cầm cương dắt ngựa
Nhìn ngắm trời cao chập chùng
Lòng lo lắng không yên
Đường thỉnh kinh còn xa
Không ngại hiểm nguy cất bước
Ngáy tháng cùng nắm trôi dần
Biết đi hướng nào về đâu
Biết đi hướng nào về đâu
à ha à a ha á ha a à ha
Thấp thoáng nơi chân mây
Mấy phương trời
Thấp thoáng nơi chân mây
Tít xa mù
Đường thiên trúc còn quá xa
Bao khó khăn ta vượt qua
Đường thiên trúc còn qua xa
Nguyện không lùi bước
Khó khăn ta vượt qua

Lời bài hát phiên bản 2

Đây hành lý anh mang
Tôi cầm cương dắt ngựa
Nhìn ngắm trời cao chập chùng
Lòng lo lắng không yên
Đường thỉnh kinh còn xa
Không ngại hiểm nguy cất bước
Ngáy tháng cùng nắm trôi dần
Biết đi hướng nào về đâu
Biết đi hướng nào về đâu
à ha à a ha á ha a à ha
Thấp thoáng nơi chân mây
Tít xa mù
Thấp thoáng nơi chân mây
Mấy phương trời
Đường thiên trúc còn quá xa
Bao khó khăn ta vượt qua
Đường thiên trúc còn qua xa
Nguyện không lùi bước
Khó khăn ta vượt qua

Lời bài hát phiên bản 3

Đây hành lý anh mang
Tôi cầm cương dắt ngựa
Nhìn ngắm trời cao chập chùng
Lòng lo lắng không yên
Đường thỉnh kinh còn xa
Không ngại hiểm nguy cất bước
Ngáy tháng cùng nắm trôi dần
Biết đi hướng nào về đâu
Biết đi hướng nào về đâu
à ha à a ha á ha a à ha
Thấp thoáng nơi chân mây
Tít xa mù
Thấp thoáng nơi chân mây
Mấy phương trời
Đường thiên trúc còn quá xa
Bao khó khăn ta vượt qua
Đường thiên trúc còn qua xa
Nguyện không lùi bước
Khó khăn ta vượt qua

Nội dụng Phim Tây Du ký

Trong tiểu thuyết, Trần Huyền Trang (玄奘) được Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. Theo ông là ba đệ tử – một khỉ đá tên Tôn Ngộ Không (孫悟空), một yêu quái nửa người nửa lợn tên Trư Ngộ Năng (豬悟能) và một thủy quái tên Sa Ngộ Tĩnh (沙悟淨) – họ đều đồng ý giúp ông thỉnh kinh để chuộc tội. Con ngựa Huyền Trang cưỡi cũng là một hoàng tử của Long Vương (Bạch Long Mã).

Những chương đầu thuật lại những kì công của Tôn Ngộ Không, từ khi ra đời từ một hòn đá ở biển Hoa Đông, xưng vương ở Hoa Quả Sơn, tầm sư học đạo, đại náo thiên cung, sau đó bị Phật Tổ Như Lai bắt nhốt trong núi Ngũ Hành 500 năm. Truyện kể lại Huyền Trang trở thành một nhà sư ra sao và được hoàng đế nhà Đường gửi đi thỉnh kinh sau khi hoàng đế thoát chết.

Phần tiếp của câu chuyện kể về các hiểm nguy mà thầy trò Đường Tam Tạng phải đối đầu, trong đó nhiều yêu quái là đồ đệ của các vị Tiên, Phật. Một số yêu tinh muốn ăn thịt Huyền Trang, một số khác muốn cám dỗ họ bằng cách biến thành đàn bà đẹp. Tôn Ngộ Không phải sử dụng phép thuật và quan hệ của mình với thế giới yêu quái và Tiên, Phật để đánh bại các kẻ thù nhiều mánh khóe, như Ngưu Ma Vương hay Thiết Phiến Công chúa…

Cuối cùng khi đã đến cửa Phật, thầy trò họ lại phải đổi Bát vàng của Hoàng đế Đường Thái Tông tặng để nhận được kinh thật. Đây cũng được tính là một khổ nạn cho bốn thầy trò. Khi qua sông Thông Thiên, Tam Tạng gặp lại Lão Rùa năm xưa chở ông qua ông. Khi đang chở Tam Tạng qua giữa sông, Lão Rùa hỏi Tam Tạng rằng ông có hỏi Phật Tổ giúp lão rằng bao giờ lão tu đắc chính quả không, vì Tam Tạng quên hỏi, nên bị Lão Rùa hất cả bốn thầy trò lẫn kinh văn xuống sông. Kinh văn bị ướt, sau khi phơi khô một số bị rách. Vì vậy, kinh đến Trung thổ không được toàn vẹn.

100 Hồi trong phim Tây Du Ký

Hồi thứ nhất: Gốc thiêng ấp ủ nguồn rộng chảy Tâm tính sửa sang đạo lớn sinh

Hồi thứ hai: Thấu lẽ Bồ Đề là diệu lý Bỏ ma về gốc ấy nguyên thần

Hồi thứ ba: Bốn biển nghìn non đều sợ phục Mười loại âm ti thảy xóa tên

Hồi thứ tư: Quan phong Bật Mã lòng đâu thỏa Tên gọi Tề Thiên dạ chẳng yên

Hồi thứ năm: Loạn vườn đào Đại Thánh trộm thuốc tiên Về thiên cung, các thần bắt yêu quái

Hồi thứ sáu: Quan Âm dự hội hỏi nguyên nhân Tiểu Thánh trổ tài bắt Đại Thánh

Hồi thứ bảy: Đại Thánh trốn khỏi lò bát quái Hầu vương giam dưới núi Ngũ hành

Hồi thứ tám: Phật Tổ tạo kinh truyền cực lạc Quan Âm vâng mệnh đến Tràng An

Hồi thứ chín: Trần Quang Nhị nhậm chức gặp nạn Sư Giang Lưu phục thù báo ơn

Hồi thứ mười: Lão Long vương vụng kế phạm phép trời Ngụy Thừa tướng gửi thư nhờ âm sứ

Hồi thứ mười một: Chơi âm phủ Thái Tông về trần Dâng quả bí Lưu Toàn gặp vợ

Hồi thứ mười hai: Vua Đường lòng thành mở đại hội Quan Âm hiển thánh hóa Kim Thiền

Hồi thứ mười ba: Sa hang cọp Kim Tinh cứu thoát Núi Song Xoa, Bá Khâm mời sư

Hồi thứ mười bốn: Lòng vượn theo đường chính Sáu giặc mất tăm hơi

Hồi thứ mười lăm: Núi Xà Bàn các thần ngầm giúp Khe Ưng Sầu long mã thắng cương

Hồi thứ mười sáu: Viện Quan Âm, các sư lừa bảo bối Núi Hắc Phong, yêu quái lấy trộm cà sa

Hồi thứ mười bảy: Tôn Hành Giả đại náo núi Hắc Phong Quan Thế Âm thu phục yêu tinh gấu

Hồi thứ mười tám: Chùa Quan Âm, Đường Tăng thoát nạn Thôn Cao Lão, Đại Thánh trừ ma

Hồi thứ mười chín: Động Vân Sạn, Ngộ Không thu Bát Giới Núi Phù Đồ, Tam Tạng nhận Tâm kinh

Hồi thứ hai mươi: Núi Hoàng Phong, Đường Tăng gặp nạn Giữa rừng thẳm, Bát Giới lập công

Hồi thứ hai mốt: Hộ pháp dựng nhà lưu Đại Thánh Tu Di Linh Cát bắt yêu ma

Hồi thứ hai hai: Bát Giới đại chiến sông Lưu Sa Mộc Soa vâng lệnh bắt Ngộ Tĩnh

Hồi thứ hai ba: Tam Tạng không quên gốc Bốn Thánh thử lòng thiền

Hồi thứ hai tư: Núi Vạn Thọ, Đại tiên lưu bạn cũ Quán Ngũ Trang, Hành Giả trộm nhân sâm

Hồi thứ hai lăm: Trấn Nguyên đại tiên đuổi bắt người lấy kinh Tôn Hành Giả đại náo Ngũ Trang quán

Hồi thứ hai sáu: Khắp ba đảo, Ngộ Không tìm thuốc Nước Cam Lộ, Bồ Tát chữa cây

Hồi thứ hai bảy: Thây ma ba lượt trêu Tam Tạng Đường Tăng giận đuổi Mỹ Hầu Vương

Hồi thứ hai tám: Núi Hoa Quả lũ yêu tụ nghĩa Rừng Hắc Tùng Tam Tạng gặp ma

Hồi thứ hai chín: Thoát nạn Giáng Lưu sang nước khác Đội ơn Bát Giới chuyển non ngàn

Hồi thứ ba mươi: Tà ma phạm chính đạo Tiểu Long nhớ Ngộ Không

Hồi thứ ba mốt: Trư Bát Giới lấy nghĩa khích Hầu Vương, Tôn Ngộ Không dùng mưu hàng yêu quái

Hồi thứ ba hai: Núi Bình Đính, Công tào truyền tín, Động Liên Hoa, Bát Giới gặp tai

Hồi thứ ba ba: Ngoại đạo mê chân tính, Nguyên thần giúp bản tâm

Hồi thứ ba tư: Ma vương giỏi mẹo khốn Hầu Vương Đại Thánh khéo lừa thay bảo bối

Hồi thứ ba lăm: Ngoại đạo ra oai lừa tính thẳng, Ngộ Không được báu thắng yêu ma

Hồi thứ ba sáu: Ngộ Không xử đúng muôn duyên phục, Đạo tà phá bỏ thấy trăng soi

Hồi thứ ba bảy: Đêm khuya vua quỷ cầu Tam Tạng Hóa phép Ngộ Không dắt trẻ thơ

Hồi thứ ba tám: Trẻ thơ hỏi mẹ tà hay chính Kim, Mộc thăm dò rõ thực hư

Hồi thứ ba chín: Một hạt linh đơn xin thượng giới Ba năm vua cũ lại hồi sinh

Hồi thứ bốn mươi: Trẻ thơ bỡn cợt lòng thiền rối Vượn cắp đao về, Mộc mẫu trơ

Hồi thứ bốn mốt: Hành Giả gặp lửa thua Bát Giới bị ma bắt

Hồi thứ bốn hai: Đại Thánh ân cần cầu Bồ Tát Quan Âm từ thiện trói Hồng Hài

Hồi thứ bốn ba: Ma sông Hắc Thủy bắt Tam Tạng Rồng biển Tây Dương tóm Đà Long

Hồi thứ bốn bốn: Thần thông vận phép đun xe nặng Tâm chính trừ yêu vượt cổng cao

Hồi thứ bốn lăm: Quán Tam Thanh, Đại Thánh lưu danh Nước Xa Trì, Hầu Vương hóa phép

Hồi thứ bốn sáu: Ngoại đạo cậy tài lừa chính pháp, Ngộ Không hiển thánh diệt tà ma

Hồi thứ bốn bảy: Thánh Tăng đêm vướng sông Thông Thiên Hành Giả thương tình cứu con trẻ

Hồi thứ bốn tám: Ma nổi giói hàn sa tuyết lớn Sư mong bái Phật giẫm băng dày

Hồi thứ bốn chín: Tam Tạng gặp nạn chìm đáy sông Quan Âm trừ tai hiện làn cá

Hồi thứ năm mươi: Tình loạn, tính theo vì ái dục Thần mờ, tâm động gặp yêu ma

Hồi thứ năm mốt: Nghìn mưu Đại Thánh thành vô dụng Nước lửa không công khó diệt ma

Hồi thứ năm hai: Ngộ Không đại náo động Kim Đâu Như Lai ngầm mách cho ông chủ

Hồi thứ năm ba: Uống nước sông, Tam Tạng mang nghén quỷ Đi lấy nước, Sa Tăng giải thai ma

Hồi thứ năm tư: Tam Tạng sang Tây qua nước gái Ngộ Không lập mẹo thoát trăng hoa

Hồi thứ năm lăm: Dâm tà bỡn cợt Đường Tam Tạng Đứng đắn tu trì chẳng hoại thân

Hồi thứ năm sáu: Điên lòng trừ giặc cỏ Mê đạo đuổi Ngộ Không

Hồi thứ năm bảy: Núi Lạc Già Hành Giả thật kể khổ Động Thủy Liêm, Hầu Vương giả đọc văn

Hồi thứ năm tám: Nhị tâm làm loạn càn khôn rộng Một thể khó tu tịch diệt chân

Hồi thứ năm chín: Tam Tạng gặp Hỏa Diệm Sơn nghẽn lối Hành Giả lần đầu mượn quạt Ba Tiêu

Hồi thứ sáu mươi: Ma vương ngừng đánh đi dự tiệc rượu Hành Giả hai lần mượn quạt Ba Tiêu

Hồi thứ sáu mốt: Bát Giới giúp sức đánh bại yêu quái Hành Giả lần ba mượn quạt Ba Tiêu

Hồi thứ sáu hai: Tắm bụi rửa tâm lên quét tháp Bắt ma về chủ ấy tu thân

Hồi thứ sáu ba: Hai sư diệt quái náo long cung Các thánh trừ tà thu bảo bối

Hồi thứ sáu tư: Núi Kinh Cức, Ngộ Năng gắng sức Am Mộc Tiên, Tam Tạng làm thơ

Hồi thứ sáu lăm: Yêu ma bày đặt Lôi Âm giả Thầy trò đều gặp ách nạn to

Hồi thứ sáu sáu: Các thần gặp độc thủ Di Lặc trói yêu ma

Hồi thứ sáu bảy: Cứu xóm Đà La thiền tính vững Thoát đường ô uế đạo tâm trong

Hồi thứ sáu tám: Nước Chu Tử, Đường Tăng bàn đời trước Chữa quốc vương, Hành Giả đóng thầy lang

Hồi thứ sáu chín: Hành Giả nửa đêm điều thuốc tễ Quân vương trên tiệc kể yêu ma

Hồi thứ bảy mươi: Yêu ma rung vòng tung khói lửa Hành Giả trộm nhạc tính mẹo lừa

Hồi thứ bảy mốt: Hành Giả giả danh hàng quái sấu Quan Âm hiện tướng phục Ma vương

Hồi thứ bảy hai: Động Bàn Ty bảy tinh mê gốc Suối Trạc Cấu Bát Giới quên hình

Hồi thứ bảy ba: Hận cũ bởi tình, gây nên đầu độc mới, Đường Tăng gặp nạn, Tỳ Lam phá hào quang

Hồi thứ bảy tư: Trường Canh truyền báo ma hung dữ Hành Giả ra tay trổ phép tài

Hồi thứ bảy lăm: Hành Giả khoan thủng bình âm dương Ma chúa theo về chân đại đạo

Hồi thứ bảy sáu: Hành Giả tha về, ma theo tính cũ Ngộ Năng cùng đánh, quái vẫn tâm xưa

Hồi thứ bảy bảy: Yêu ma lừa bản tính Nhất thể bái chân như

Hồi thứ bảy tám: Nước Tỳ Khưu thương trẻ, khiến âm thần Điện Kim Loan biết ma, bàn đạo đức

Hồi thứ bảy chín: Tìm hang bắt quái gặp Thọ Tinh Gi điện dạy vua mừng nhận trẻ

Hồi thứ tám mươi: Gái đẹp thèm lấy chồng, mừng được sánh đôi Ngộ Không bảo vệ thầy, biết ngay yêu quái

Hồi thứ tám mốt: Chùa Trấn Hải, Ngộ Không biết quái Rừng Hắc Tùng, đồ đệ tìm thầy

Hồi thứ tám hai: Gái đẹp tìm cách lấy chồng Sư phụ bền lòng giữ đạo

Hồi thứ tám ba: Ngộ Không biết rõ đầu đuôi Gái đẹp lại về bản tính

Hồi thứ tám tư: Khó diệt nhà sư tròn giác ngộ Phép vương thành đạo thể theo trời

Hồi thứ tám lăm: Hành Giả đố kỵ lừa Bát Giới Ma vương bày mẹo bắt Đường Tăng

Hồi thứ tám sáu: Bát Giới giúp oai trừ quái vật Ngộ Không trổ phép diệt yêu tà

Hồi thứ tám bảy: Quận Phượng Tiên khinh trời bị hạn Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa

Hồi thứ tám tám: Thiền đến Ngọc Hoa thi võ nghệ Ba trò xin phép nhận môn đồ

Hồi thứ tám chín: Quái Hoàng Sư hỏng mất hội đinh ba Ba đồ đệ đại náo núi Đầu Báo

Hồi thứ chín mươi: Quái Sư Tử bắt thầy trò Tam Tạng Tiên Thiên Tôn thu yêu quái chín đầu

Hồi thứ chín mốt: Phủ Kim Bình đêm nguyên tiêu xem hội Động Huyền Anh Đường Tam Tạng khai cung

Hồi thứ chín hai: Ba sư đại chiến núi Thanh Long Bốn sao vây bắt quái tê giác

Hồi thứ chín ba: Vườn Cấp Cô hỏi cổ bàn nguồn Nước Thiên Trúc chầu vua được vợ

Hồi thứ chín tư: Bốn sư dự tiệc vườn thượng uyển Một quái mơ màng tình ái vui

Hồi thứ chín lăm: Giả hợp chân hình bắt thỏ ngọc Chân âm về chính gặp nguồn thiêng

Hồi thứ chín sáu: Khấu viên ngoại mừng đãi cao tăng Đường trưởng lão không màng phú quý

Hồi thứ chín bảy: Vàng mang trả gây thành tai họa Thánh hiện hồn cứu thoát cao tăng

Hồi thứ chín tám: Vượn ngựa thục thuần nay thoát xác Công quả viên mãn gặp Như Lai

Hồi thứ chín chín: Tám mươi mốt nạn yêu ma hết Vẹn tròn công quả đạo về nguồn

Hồi thứ một trăm: Về thẳng phương Đông Năm Thánh thành Phật

Xem tổng hợp các bài hát tiếng Trung khác tại đậy
Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi

Nguồn: www.chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Nhipcauhanngu
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

.

nhipcauhanngu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.