Giao tiếp tự tin

Đối tượng: đã học qua tiếng Trung nhưng chưa tự tin giao tiếp.

Chương trình đào tạo: Đào tạo 2 kỹ năng (nghe, nói) theo chương trình khẩu ngữ, qua 2 giáo trình Du lịch Việt Nam (qua 03 cảnh điểm: Đà Nẵng, Hội An, Huế), cùng giáo trình câu chuyện Trung Hoa – tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc hiện nay.

  • Sơ cấp: Dành cho các bạn chưa học qua tiếng Trung. Học xong chương trình này bạn có thể giao tiếp cơ bản với người bản xứ, xử lý những tình huống cơ bản trong đời sống hằng ngày.
  • Trung Cấp: Dành cho các bạn đã học qua khóa SƠ CẤP có nhu cầu học tiếp để mở rộng và nâng cao kiến thức với 2 kỹ năng Nghe – Nói. Học xong lớp này có thể thành thục hơn khi giao tiếp với người bản xứ, đi sâu hơn về những giao tiếp thường ngày cũng như công việc.
  • Cao cấp: Dành cho các bạn đã học qua khóa Trung cấp có nhu cầu học tiếp để mở rộng và nâng cao kiến thức với 2 kỹ năng Nghe – Nói. Đồng thời bạn có thể giao tiếp như người bản xứ.
  • Kết quả sau khóa học: bạn có thể giao tiếp những chủ đề cơ bản trong cuộc sống như chào hỏi, giới thiệu bản thân, phương hướng, màu sắc, các con số, mua bán, mậu dịch, thương mại và có thể tự du lịch một mình.
  • Chứng nhận: sau khóa học nếu đạt tiêu chuẩn thì sẽ cấp chứng nhận của trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *