Chương trình đào tạo

Đây là tổng hợp chương trình đào tạo tại Nhipcauhanngu.edu.vn

Tiếng Trung giao tiếp cấp tốc

Đối tượng học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc: –...

Lịch khai giảng tháng 7 (13-19/7/2020)

Lịch Khai giảng tuần này của Hoa ngữ hãy đăng ký...

Tiếng Trung tổng hợp

Đây là bài viết tiếng Trung tổng hợp của Nhịp...

Khóa học tiếng Trung 2 kỹ năng – Giao tiếp cấp tốc 3

Nội dung khóa học: Trong lớp học, các học viên...

Khóa học tiếng Trung 2 kỹ năng – Giao tiếp cấp tốc 1

Nội dung khóa học: Chương trình xoay quanh các chủ...

Khóa học tiếng Trung 4 kỹ năng – Cơ bản 6

Nội dung khóa học: Khóa học tổng hợp tăng cường...

Khóa học tiếng Trung 4 kỹ năng – Cơ bản 5

Nội dung khóa học: Khóa học tổng hợp tăng cường...

Khóa học tiếng Trung 4 kỹ năng – Cơ bản 4

Nội dung khóa học: Khóa học tổng hợp tăng cường...

Khóa học tiếng Trung 4 kỹ năng – Cơ bản 3

Nội dung khóa học: Khóa học tổng hợp tăng cường...

Khóa học tiếng Trung 4 kỹ năng – Cơ bản 2

Nội dung khóa học: Khóa học tổng hợp tăng cường...