NGÀY MAI 28/2 KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG VỠ LÒNG…
Trưởng/ Phó Phòng Tuyển Sinh Và Marketing TRUNG TÂM HOA…
jjnj #GIAOTIẾPSƠCẤP #TIẾNG_TRUNG (dành cho người mới bắt đầu)#VOUCHER_KEM_MÁT_LẠNH❣️❣️❣️ KHAI…
Tự tin giao tiếp với các khóa học do 100%…
Đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ trong quá…
HSK là từ viết tắt của HANYU SHUIPING KAOSHI (汉语水平考试),…
Bao gồm kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết và học…