• giảng viên
Tổt nghiệp ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng chuyên…
  • giảng viên
Tốt nghiệp ĐH Sư Phạm TP HCM chuyên ngành Tiếng…
  • giảng viên
Tốt nghiệp trường ĐH Quảng Tây - Trung Quốc, khoa…
  • giảng viên
Tốt nghiệp Đại Học Phan Châu Trinh (Quảng Nam)
  • giảng viên
Tốt nghiệp khoa Tiếng Trung Trường Đại Học Dân Lập…
  • giảng viên
Tốt nghiệm xuất sắc cử nhân tiếng Trung, ĐH ngoại…