Giao tiếp tự tin với người bản xứ

Thông tin

 

jjnj

#GIAOTIẾPSƠCẤP #TIẾNG_TRUNG (dành cho người mới bắt đầu)
#VOUCHER_KEM_MÁT_LẠNH
❣️❣️❣️ KHAI GIẢNG THÁNG 8