Phan Mỹ Diệu

Tốt nghiệp Đại Học Phú Xuân (Huế) chuyên nghành Tiếng Trung

Kinh nghiệm làm việc 5 năm tại CÔNG TY TNHH GUANGLIAN STEEL VN

Kinh nghiệm làm việc 2 năm tại CÔNG TY TNHH SIKA VIỆT NAM

Kinh nghiệm làm việc 2 năm tại CÔNG TY TNHH MTV VIETBETTER