Học phí

BẢNG GIÁ KHÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH

LỚP

BUỔI

GIÁO TRÌNH

GIÁ BÁN

(CHƯA BAO GỒM GIÁO TRÌNH)

SL

VND

VND

TỔNG HỢP

VỠ LÒNG

36

195,000

2,500,000

 

SƠ CẤP

36

195,000

2,800,000

 

TRUNG CẤP 1

36

150,000

3,000,000

 

TRUNG CẤP 2

36

150,000

3,500,000

 

CAO CẤP

36

180,000

3,300,000

GIAO TIẾP CẤP TỐC

SƠ CẤP

36

120,000

2,500,000

 

TRUNG CẤP

36

120,000

2,800,000

 

CAO CẤP

36

150,000

3,000,000

GIAO TIẾP TỰ TIN

SƠ CẤP

24

120,000

2,800,000

 

TRUNG CẤP

24

150,000

3,000,000

 

CAO CẤP

24

150,000

3,200,000

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

2 THÁNG

24

145,000

2,200,000

 

3 THÁNG

36

145,000

3,300,000

MẬU DỊCH

2 THÁNG

24

145,000

2,200,000

 

3 THÁNG

36

145,000

3,300,000

KÈM

TẠI TRUNG TÂM

12

TÙY GIÁO TRÌNH

3,800,000

 

TẠI NHÀ

12

TÙY GIÁO TRÌNH

4,200,000